Firma cu Gold Account  Comunicat de presa SSM & SIU SRL (SSM Mures)Managementul riscurilor in domeniul constructiilor din perioada elaborarii proiectului pana la predarea obiectivului

INTRODUCERE

Managementul riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de munca in practica profesionala trebuie sa reprezinte principalul instrument in reducereaperturbatiile de orice natura, precum si timpii neproductivi ca urmare a accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Obiectivul general al politicii de securitate este evident eliminarea, respectiv reducerea riscurilor profesionale prin masuri conforme cu legislatia in domeniu.

Managementului riscurilor profesionale are un pronuntat caracter participativ care rezulta din faptul ca totiparticipantii la procesul de munca trebuie sa cunoasca masurile de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale si sa se implice efectiv si activ.

Acesta consta in observarea sistematica si completa, in mod unitar a actiunii dintre lucrator, tehnica si materialele cu care se lucreaza, pentru evitarea pericolelor.

Notiunea de pericol se defineste ca situatie, intamplare care pune sau poate pune in primejdie existenta, integritatea cuiva sau a ceva. Pericolul este o proprietate intrinseca a unei entitati (substante, masini, mediu etc.) care poate produce o dauna. Evenimentul periculos este un eveniment care poate cauza daune. Prin dauna se intelege o leziune fizica si/sau o afectare a sanatatii sau a bunurilor. Legat de pericol rezulta riscul care este probabilitatea ca acesta sa se actualizeze in conditii determinate. Aprecierea riscului este estimarea globala a probabilitatiisi a gravitatii unei posibile leziuni sauafectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa, in scopul de a selecta masuri de securitate adecvate. Masurile de securitate sunt mijloacele prin care seelimina un pericol sau se reduce riscul.

Necesitatea evaluarii riscului in munca a aparut ca urmare a armonizarii legislatiei din tara noastra cu legislatia Uniunii Europene in domeniu, in special cu Directiva cadru nr. 89/391/CEE privind necesitatea introducerii masurilor de stimulare a imbunatatiriisecuritatiisisanatatii in munca.

In domeniile de activitate cu riscuri combinate (in cazul nostru constructiile) de multe ori luarea deciziilor este asa zis negativa (nesigura, intarziata, ezitanta, cu mai multe intelesuri, neconforma din punct de vedere tehnic si al sigurantei, etc.) in ceea ce priveste unele situatii nepredictibile. Aceste decizii pot sta (sauin unele cazuri chiar stau) la baza producerii incidentelor sau accidentelor de munca. De multe ori asemenea cazuri sunt gestionate de catre personal putin pregatit in sfera decizionala. Astfel deciziile care ar trebui sa limiteze consecintele potentialului risc (major) aparut, sunt luate cel mult de catre un sef de echipa sau de un simplu lucrator.

Multe dintre esecuri in managementul riscului sunt legate de probleme de competenta si responsabilitate aspecte care pot conduce cel mai adesea la invinuiri reciproce. O adevarata problema este lipsa personalului calificat in diferite domenii de conducere de diferite niveluri in domeniul SSM (nu neaparat superior) existand situatii in care o persoana cu o cu totul alta calificare sau chiar fara nici o calificare ia decizii relevante in cadrul sistemului de munca in care isi presteaza activitatea. Conducatorii locurilor de munca, sefii de echipa sunt de multe ori numiti de catre angajator pe baza unor decizii interne, din randul lucratorilor, fara ca acestia sa aiba o pregatire cel putin minima in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Pentru a reglementa aceasta situatie ar fi benefica introducerea obligativitatii absolvirii unui curs de formare profesionala in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca de nivel baza (cel putin) pentru conducatorii locurilor de munca, ei, efectuand practic si instruirea periodica a personalului din subordine conform legii.

Un alt caz este acela in care angajatorul (chiar daca are un serviciu abilitat extern de prevenire si protectie) traseaza direct sarcinile de serviciu, inclusiv cele legate de Securitate si Sanatate in Muncaintregului personal: administrativ si de executie, poate, tocmai din lipsa personalului calificat cu functii de conducere si cu pregatire de nivel baza si in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Din cele afirmate mai sus se poate concluziona ca se disting doua tipuri de organizare a unitatilor.

MANAGEMENTUL RISCURILOR IN CONSTRUTII

In santierele de constructii temporare sau mobile lucreaza de regula mai multe societati, care interactioneaza intre ele. Din interactiunea activitatilor, apar riscuri combinate care trebuie tratate intr-un sistem unitar. Spre deosebire de o activitate de productie, in constructii ritmul schimbarilor este mult mai alert, proiectul evoluand practic de la „0” la stadiul de „exploatare”. In aceste conditii, Beneficiarul lucrarii este obligat prin lege (HG 300/2006) sa implementeze un sistem de management SSM in santier inca din faza de fezabilitate/proiectare si pana la punerea in exploatare a obiectivului construit.

Acest sistem de management (numit coordonare in materie de securitate – conform HG 300/2006) trebuie sa elimine sau sa minimalizeze riscurile survenite din intersectarea lucrarilor.

Daca Legea 319/2006 trateaza problemele SSM generale, de regula intern societate, din prisma angajatorului (prin numirea unor lucratori desemnati SSM, constituirea de servicii interne de prevenire si protectie, si/sau apelarea la servicii externe, (acoperind activitatile prezentate in cadrul art. 15 din HG 1425/2006), HG 300/2006 trateaza problemele de coordonare SSM care survin in interactiunea intre firmele care lucreaza intr-un perimetru dat, pentru un beneficiar. Cele de mai sus sunt transpuse in legislatia romaneasca din directivele europene si fac parte din obligatiile de aderare la UE.

Conform HG 300/2006, beneficiarul sau managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate. Acesta va alcatui un sistem de management SSM al lucrarii cu ajutorul unor instrumente de lucru. Cele mai relevante instrumente sunt: declaratia prealabila, planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare, conventia de securitate si dosarul de interventii ulterioare.

In unele cazuri precum contracte cu statul, proiecte pe fonduri europene, etc. partea de coordonarea in materie de securitate este asumata/organizata si/sau de catre antreprenorul general, consultant, expert SSM, etc.) acesta numind coordonatorul in materie de securitate, care indeplineste atributiile pe durata elaborarii proiectului lucrarii prezentate in art. 54 din HG 300/2006 precum si/sau atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii conform art. 58 din HG 300/2006.

Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie, sa fie organizata in toate fazele: de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor. Aceasta se cere efectuata de catre un coordonator in materie de securitate pe durata elaborarii proiectului, care poate fi orice persoana fizica sau juridica competenta, respectiv care are experienta profesionala de minimum cinci ani in arhitectura, constructii sau conducerea santierului si formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate, actualizata la fiecare trei ani.

Studii de cazprivind aplicarea managementului riscurilor(proiectare/executie) - exemple

Managementul riscurilor trebuie sa inceapa cu avertizarile timpurii (fezabilitate, proiectare...) mai ales atunci cand este vorba despre riscurile cu probabilitate ridicata consecinte grave. Este foarte importanta inceperea realizarii coordonarii in materie de securitate si sanatate pe perioada elaborarii proiectului. Astfel in lipsa acestei activitati pot aparea situatii periculoase sau chiar de pericol grav si iminent pe perioada executiei lucrarilor.

Managementul riscurilor trebuie sa aiba un scop si obiective clar definite. Doar asa se poate realiza o strategie unitara si coerenta in materie de prevenire, protectie si coordonare. Pe baza acestor strategii directoare se creeaza (proiecteaza) instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, planuri proprii de securitate si sanatate detaliate care fundamenteaza procedurile si instructiunile de lucru pe diferite faze de executie, manuale de buna practica, etc. care trebuie respectate de catre toti lucratorii din santier.

Studiul de caznr. 1-caderea de la inaltime

Se proiecteaza un bazin de epurare cu inaltimea de 14 metri din beton armat cu peretii netezi in exterior. Pe partea superioara, dupa turnarea betonului, se vor monta echipamente tehnice precum: pompe, ventilatoare, filtre, echipamente de masura si control, etc. In lipsa colaborarii cu un coordonator in materie de securitate proiectantul nu a prevazut modul de asigurare impotriva caderii de la inaltime a echipelor care urmau sa monteze echipamentele tehnice aflate la inaltime. De mentionat faptul ca investitia s-a realizat pe un teren exact de dimensiunile obiectivului si nu s-au putut monta schele exterioare. Astfel proiectantul sub consilierea coordonatorului in materie de securitate trebuia sa prevada (sa proiecteze) puncte de ancorare fixe in structura de beton sau balustrade de protectie pentru asigurarea individuala a lucratorilor care urmau sa lucreze la inaltime. Consecinta caderii de la inaltime este de cele mai multe ori invaliditatea sau decesul.

Studiul de caz nr. 2-suprarea sapaturilor

Se proiecteaza fundatia unui complex hotelier de o adancime variabila intre 3-5 metri. Initial (prin documentele de atribuire si studiile de prefezabilitate) era prevazut ca sapaturile sa se realizeze in totalitate mecanizat. Proiectantul a executat proiectul tinand seama de acest aspect. Pe perioada executiei s- a constatat ca este necesara si interventia lucratorilor in sapatura in vederea nivelarii manuale a fundului sapaturii precum si a pozarii unor cabluri electrice si conducte de scurgere.La actualizarea proiectului, in lipsa coordonatorului in materie de securitate si sanatate proiectantul nu a prevazut in documentatie si modalitatea de asigurare a malurilor sapaturiiimpotriva surparii. Astfel proiectantul trebuia sa prevada modul de asigurare a malurilor sapaturii cu panouri de protectie in functie de tipul morfologiei solului precizand chiar si tipul de panouri si stalpi care ar fi trebuit sa se utilizeze. De mentionat este faptul ca surparea malurilor sapaturii are loc intotdeauna fara nicio avertizare prealabila petrecandu-se practic instantaneu. Tocmai din cauza acestui fapt este foarte importanta realizarea in primul rand a masurilor de prevenire (inca din cadrul proiectului). Consecinta producerii surparilor sapaturilor este de cele mai multe ori decesul.

Studiul de caz nr. 3-electrocutarea

In cadrul proiectarii organizarii de santier proiectantul nu a prevazut suficiente puncte de alimentare cu energie electrica prin tablouri electrice mobile. Astfel s-a ajuns in situatia in care antreprenorii au fost nevoiti sa se alimenteze cu energie electrica de la singurul tablou electric amplasat la intrarea in santier fiind nevoiti sa isi desfasoare prelungitoare petoata suprafatasantierului pentru asi putea desfasura activitatea. Aceste prelungitoare treceau peste caile de circulatie din santier fiind calcate in mod repetat de catre autobasculante, betoniere, utilaje si chiar de catre lucratori. In vederea eliminarii riscului de electrocutare proiectantul organizarii de santier trebuia sa prevada suficiente puncte de alimentare cu energie electrica in vederea reducerii la maxim posibil a intersectarii cablurilor electrice cu caile de acces si circulatie din santier. Consecinta electrocutarii este de cele mai multe ori decesul.

TERMINOLOGII UTILIZATE IN DIFERITE PROIECTE

Unii termeni precum „inginer, consultant,team lider, sau expert SSM, etc.” nu sunt prevazuti in legislatia romaneasca din domeniul SSM nefiind nici echivalenti si nici substituenti ai acestora. Aceste denumiri se utilizeaza des in cadrul unor documentatii precum: caiete de sarcini, fise de date, memorii tehnice, partea scrisa a unor proiecte, contracte FIDIC, etc. Utilizarea acestora pot crea insa confuzii si interpretari eronate din punctul de vedere al sarcinilor si a competentelor fiecaruia. In cadrul elaborarii documentelor de mai sus ar trebui sa fie preluati termenii specifici din actele normative in vigoare din domeniul SSM, de exemplu coordonator in materie de securitate, lucrator desemnat SSM, serviciu de prevenire si protectie, etc. (…deci termenii folositi ar trebui armonizati cu legislatia pentru a nu lasa loc interpretarilor). De altfel si organele de control (in speta ITM-ul) controleaza conformarea cu legislatia existenta in vigoare, astfel inspectorul de munca va controla intotdeauna organizarea activitatii de prevenire si protectie, coordonarea in materie de securitate si sanatate,lucratorul desemnat SSM, coordonatorul in materie de securitate, etc. si niciodata activitatea de consultanta de specialitate, inginerul, consultantul, team liderul sau expertul SSM.

CONCLUZII

Domeniul constructiilor este unul foarte dinamic si ,,plin de energii“. Aceste energii se intersecteaza mai tot timpul in cadrul santierelor atat intre ele cat si cu lucratorii. Rolul specialistilor in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si nu numai (lucratori desemnati, coordonatori, proiectanti) este acela de a crea/proiectaacea ,,zona de siguranta“ de care are nevoie lucratorul ca sa isi poata desfasura activitatea fara a suferi accidente si/sau imbolnaviri profesionale. Acest lucru este posibil printr-o doar proiectare justa, prin dezvoltarea unei conceptii sanatoase in domeniul ocupational al angajatorilor, lucratorilor din cadrul unitatilor si nu in ultimul rand prin sustinerea lor printr-o legislatieactualizata permanent cu cerinteleemergente ale economiei.

Afisări: 1288. Data publicării: 2014-02-14 de către: SSM & SIU SRL
Ultimele Comunicate:


Autorizarea electricienilor din punct de vedere al S.S.M

2014-02-14, SSM & SIU SRL


Managementul riscurilor in domeniul constructiilor din perioada elaborarii proiectului pana la predarea obiectivului

2014-02-14, SSM & SIU SRL


Informare cu privire la autorizarea functionarii din punct de vedere SSM

2014-02-12, SSM & SIU SRL


Vezi toate comunicatele...
https://twitter.com

Statistici cont:


Tip cont: Pro account


Total afisari: 40554

Total voturi: 338

Voturi în ultim. 7 zile: 0


Produse publicate: 3

Servicii publicate: 2

Stiri publicate: 2

Comunicate publicate: 3
real web director firme si companiipromovare web pentru firme si companiimain menutur real webprelucrarea datelor personaleblog promovareANPCsitemapsitemap.xml

Real-Web.ro este un portal care ofera servicii de promovare firme pe net prin inscriere gratuita sau promovata in lista firme si companii.

©2009-2011 . All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.euGăzduire: www.real-host.eu. Partener Lyoness .
Real Life Design Găzduire Real Host
View Stats